TY Hello Kitty,Schottenrock blau 15cm SV


TY Hello Kitty,Schottenrock blau 15cm SV 7140900


TY Hello Kitty,Schottenrock blau 15cm SV
Alter: 0M+
Sprache: 0
Grösse: 16.5x11x7.5
Marke: Ty Lizenz

Hello Kitty Baby - kilt bleue 15cm (MQ6) SV


Spezifikation

  • ProduktNameD: Hello Kitty Baby Schottenrock blau
  • ProduktNameKurz: 40900kein Zubehör hinterlegt