folia Stoffbänder Set rot/rosa
folia Stoffbänder Set rot/rosa

1 x 50 cm, 5 x 100 cm


Spezifikation

  • Angebot: CyberMondaykein Zubehör hinterlegt